Jedno- czy dwu- funkcyjny. Który węzeł wybrać?

Jedno- czy dwu- funkcyjny. Który węzeł wybrać?

Jedno- czy dwu- funkcyjny. Który węzeł wybrać?

Jedno- czy dwu- funkcyjny. Który model wybrać ?

W niniejszej publikacji postaramy się Państwu przybliżyć sposoby rozwiązań instalacji grzewczych z wykorzystaniem jedno- i dwu- funkcyjnych kompaktowych węzłów cieplnych ( K.W.C.)

„smartDHS” oferuje dwa rodzaje wiszących K.W.C., rozróżniając je pod względem funkcyjności. tj:

Jednofunkcyjne:

  • BOLZANO – MINI , ( C.O. lub C.W.U.) ( 20 – 50 KW) PN25/16 Tmax .140C
  • MONO ( C.O.) ( 18 – 40 KW) PN25/16 Tmax 140C
  • FONDO ( C.O. lub C.W.U) (30 – 150 KW) PN25/16 Tmax 140C

Dwufunkcyjne:

  • MONOcombi (C.O. 18 – 40 KW) (C.W.U. 18 – 30 KW) PN25/16 Tmax 140C
  • FONDOcombi (C.O. 30 – 150 KW) (C.W.U. 20 – 45 KW) PN 25/16 Tmax 140C

Podane moce grzewcze określają maksymalne wartości uzyskane dla wymiennika, wyliczone dla przepływu z sieci ciepłowniczej.

Zacznijmy od wyjaśnienia znaczenia „ funkcyjności” , K.W.C.. „Funkcyjność” to nic innego jak dedykowanie K.W.C. do określonych celów grzewczych. I tak , może to być urządzenie z przeznaczeniem tylko do ogrzewania pomieszczenia , funkcja (C.O. – centralne ogrzewanie) lub/ i do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) Ten pierwszy, wyposażany jest przez nas w standardzie w automatykę pogodową i termostat pokojowy. Dla węzłów C.O. zalecamy stosowanie automatyki pogodowej ponieważ pomaga to w optymalizowaniu poboru ciepła.

Podstawowa różnica pomiędzy modelami jedno- i dwu- funkcyjnymi dotyczy wyposażenia K.W.C co ma przełożenie na cenę.

Jak dobrać kompaktowy węzeł cieplny :
[ Kalkulator doboru kompaktowego węzła cieplnego (*)]
Poniżej przedstawiamy przykład dobory K.W.C.:
Centralne ogrzewanie:

  1. Powierzchnia do ogrzewania [m2] :
  2. Wskaźnik [ W/m2] :

Formuła:
KW co = ([m2] * [ W/m2] ) / 1000

Przykład:
Dom : 150m2
Wykonanie „ standard”: 90 [ W/m2]
Szacunkowe zapotrzebowanie na moc grzewczą to: 13,5 KW

Ciepła woda użytkowa:
1. Ilość osób w gospodarstwie [ os.]: 5 os.
2. Szacunkowe dobowe zużycie [ m3/dobę] : ( 100 – 160 m3/24H)

3. Delt T ( max T – min T) [ st.C ] : ( 55 C – 10 C)
4. Współczynnik gęstości wody: 1
5. Ciepło właściwe: 4,2

Formuła:
KW cwu = ( [os.] * [ m3/24H] * ( delt T) * 1 * 4,2) / 3600
Przykład:
1. 5 os.
2. 100 m3/24H
3. delt T = 50 C
Szacunkowe zapotrzebowanie na moc grzewczą : 29 KW
Dla wyliczonych szacunkowo wartości zapotrzebowania na moc, dla domu 150m2 i 5 osobowej rodziny
dobieramy dwu- funkcyjny kompaktowy węzeł cieplny: MONO combi : model 28 / 28

Przyszły użytkownik K.W.C. powinien mieć świadomość ,że produkcja ciepłej wody użytkowej odbywa się w
płytowym wymienniku C.W.U. na zasadzie przepływu wody zimnej pomiędzy płytami wymiennika ogrzewanego
bezpośredni z sieci ciepłowniczej lub pośrednio ze strony wtórnej wymiennika wiodącego.
Wieloletnie doświadczenia AMARC DHS s.r.l. , zadecydowało o stosowaniu pośredniego ogrzewania wody zimnej
z wymiennika wiodącego.Takie rozwiązanie chroni technologicznie wymiennik C.W.U przed zakamienieniem. Dodatkowo, (funkcje ochronne realizowane przez sterownik węzła (model AVD500R) kontrolują temperaturę zasilania ciepłem wymiennika C.W.U., nie dopuszczając do wzrostu temperatury granicznej ( > 68C ) przy której zaczyna się gromadzić kamień. Nie wątpliwie ma tu wpływ też twardość zimnej wody zasilającej. Zaleganie wapnia w kanałach wymiennika , ograniczenie przepływu i przekłada się na zmniejszenie mocy grzewczej. Ta niekorzystna cecha w konsekwencji prowadzi do poważnej awarii wymiennika jakim jest rozszczelnienia i zalanie kotłowni.

Sprawa robi się poważna gdy taka awaria nie jest na czas wykryta. Dlatego zalecamy stosowanie układów monitorujących wycieki.

Zaletą stosowania węzłów dwu funkcyjnych jest stosunkowa mała powierzchnia potrzebna do jego zainstalowania.
Wadą , urządzeń działającą na zasadzie przepływu jest ryzyko ,że przy jednoczesnym poborze wody ciepłej z kilku miejsc , ciśnienie jak i temperatura wody mogą się być niestabilne. Wadę taką potęguje redukcja mocy grzewczej powodowana gromadzeń się wapnia w kanałach wymiennika C.W.U., o którym już pisaliśmy.

Aby ograniczyć niestabilną pracę urządzenia przy produkcji ciepłej wody , stosuje się stabilizatory C.W.U.
( akumulatory ciepła C.W.U.) . Ze względu na dodatkowe koszty , takie rozwiązanie stosowane jest w instalacja zbiorowych.Będąc świadomym ograniczeń kompaktowych węzłów dwu funkcyjnych należy rozważyć zamontowanie kompaktowego węzła cieplnego jedno funkcyjnego ze zbiornikiem pojemnościowym , priorytetem C.W.U. i funkcją anty Legionella.

Przykład takiego rozwiązania przedstawiamy poniżej:Przedstawione rozwiązanie zapewnia komfort użytkowania K.W.C dla celów grzewczych i produkcji ciepłej wody użytkowej. Automatyka węzła cieplnego kontroluje temperaturę C.O. oraz utrzymuje wymaganą temperaturę w zbiorniku C.W.U. wraz z recyrkulacją C.W.U.

Zastosowanie K.W.C , jednofunkcyjnego model MONO do współpracy ze zbiornikiem 120L zapewnia
wygodę i eliminuje wady urządzeń dwu funkcyjnych.

Dla instalacji w budynkach wielorodzinnych i przemysłowych polecamy model FONDO,
K.W.C. małej i średniej mocy.W tym modelu , utrzymanie temperatury C.W.U w dużych zbiornikach zapewnia zawór V3.
W przypadku gdy czas nagrzania zbiornika jest powyżej nastawy , funkcja „BOOSTER” powoduje
gwałtowne jego nagrzanie.

Następną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość całkowitego uniezależnienia się od ciepła z sieci miejskiej. Zastosowanie zbiornika pojemnościowego z grzałką elektryczną zasilaną z paneli fotowoltaicznych gwarantuje redukcję kosztów w perspektywie wieloletniego korzystania z instalacji.

Należy mieć na uwadze fakt , że oferowane programy finansujące pro - ekologiczne rozwiązania znacznie obniżą koszty instalacyjne.Cena przedstawionych rozwiązań z wykorzystaniem jednego z modeli proponowanych przez nas jedno funkcyjnych K.W.C jest porównywalna z ceną dwu funkcyjnego urządzenia proponowanego na rynku.

Dla modelu BOLZANO MINI , proponujemy rozwiązania z zastosowaniem sprzęgła hydraulicznego.lubPodsumowując powyższą charakterystykę zalecamy aby przed podjęciem decyzji o zastosowaniu urządzenia jedno lub dwu funkcyjnego kierować się praktyczną wiedzą na temat potencjału wykorzystania i możliwości funkcyjnych urządzeń. Na pewno źródłem tej wiedzą są instalatorzy. Ich praktyczna wiedza w tym temacie jest bezcenna.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji
T: + 48 660 288 691
+ 48 602 109 025

 


Powrót