SMOG niewidzialnym zabójcą. Polska wśród najgorszych w Europie pod względem smogu.

SMOG niewidzialnym zabójcą. Polska wśród najgorszych w Europie pod względem smogu.

SMOG niewidzialnym zabójcą. Polska wśród najgorszych w Europie pod względem smogu.

Polska wśród najgorszych w Europie pod względem smogu.

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Polska ma jedno z najgorszych jakości powietrza w Europie, z 33 najbardziej zanieczyszczonymi miastami na kontynencie.

Najgorzej jest w południowej Polsce, gdzie miasta często zaliczają się do kategorii "bardzo ubogich" w indeksie dla wysokich poziomów pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10, dwóch kluczowych zanieczyszczeń. Główny winowajcą jest niskiej jakości węgiel wykorzystywany do ogrzewania domów , spalany w piecach o niskiej efektywności.

Na poziomie UE niepokojąca jest niska jakość powietrza w miastach w Europie. W niedawnym oświadczeniu komisarz UE ds. Środowiska nazwał zanieczyszczenie powietrza "niewidzialnym zabójcą". W Europie zanieczyszczenie powietrza pyłem zmniejsza średnią długość życia każdego człowieka średnio o prawie rok, przy wyższym ryzyku chorób sercowo-naczyniowych i oddechowych oraz raka płuc, według danych WHO.

W Polsce rośnie świadomość szkód spowodowanych długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenie powietrza - w tym raka płuc, najczęstszym rodzajem raka w kraju.

Zanieczyszczenie powietrza jest ogromnym problemem polskich miast - przez jedną trzecią roku mieszkańcy narażeni są na poważne zagrożenia dla zdrowia. W styczniu wzrosła liczba osób zgłaszających się do szpitali i lekarzy z problemami układu oddechowego i krążenia. W międzyczasie zamknięto szkoły i przedszkola, aby dzieci mogły zostać w domu.

Zagrożenia dla zdrowia związane z niską jakością powietrza mogą mieć również szersze konsekwencje, odstraszające inwestorów, potencjalnych mieszkańców i turystów.

Władze miast podnoszą świadomość lokalnych mieszkańców na temat niskiej jakości powietrza poprzez kampanie edukacyjne.

Jednak lokalne rozwiązania nie wystarczą, władze miasta wskazują , że "Niski poziom emisji to nie tylko problem samorządów lokalnych; Potrzebne są rozwiązania prawne na poziomie krajowym.

Dlatego polski rząd ogłosił specjalne programy przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza Ustawa przeciwdziałająca smogowi, podpisana przez prezydenta umożliwia władzom regionalnym uregulowanie, jakie substancje mogą spalić gospodarstwa domowe.

Celem rządowego Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

O takie dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami istniejącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Budynki istniejące:
Koszt demontażu źródeł ciepła na paliwa stałe (między innymi kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) oraz ich wymiany na urządzenia i instalacje:

 • kotły na paliwa stałe,
 • węzły cieplne,
 • systemy ogrzewania elektrycznego,
 • kotły olejowe,
 • kotły gazowe kondensacyjne,
 • pompy ciepła powietrzne,
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

oraz
osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne
Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji*:

 • kotły na paliwa stałe,
 • węzły cieplne,
 • systemy ogrzewania elektrycznego,
 • kotły olejowe,
 • kotły gazowe kondensacyjne,
 • pompy ciepła powietrzne,
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.
Wysokość dofinansowania:
 Pożyczka
GrupaKwota miesięcznego dochodu / osoba [zł]Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)uzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowane
12345
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601 – 800do 80%do 20%do 100%
III801 – 1000do 70%do 30%do 100%
IV1001 – 1200do 60%do 40%do 100%
V1201 – 1400do 50%do 50%do 100%
VI1401 – 1600do 40%do 60%do 100%
VIIpowyżej 1600do 30%do 70%do 100%

Więcej informacji: http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze

Źródło: https://www.euronews.com/2017/11/30/poland-among-europe-s-worst-for-smog

        


Powrót